Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mua nhiều

Giống Sầu Riêng

  17/11/2016    Lượt xem : 35776    Giá : 90.000đ

Cây sầu riêng có thể sinh trưởng phát triển được trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất thịt, thoát nước tốt, gần nguồn nước, đất không bị ảnh hưởng mặn (hàm lượng muối trong đất phải thấp hơn 0,02%), độ pH từ 4,5 - 6,5.