Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mua nhiều

Giống Nhót Ngọt

  07/11/2016    Lượt xem : 1964    Giá : 11.000đ

Giống nhót ngọt: Đây là giống nhót mới do biến dị trên giống nhót chua, được người dân tự chọn lọc, trồng và nhân giống một cách tự phát trong nhân dân.